Coraz większe zagrożenie pożarami

adm  , 07 sierpień 2018, 09:45
Fala upałów, która od wielu dni przetacza się przez Europę, przyczyniła się do ogromnych pożarów. Wysokie temperatury zagrażają również naszym lasom.
Coraz większe zagrożenie pożarami

Polskie lasy należą do potencjalnie mocno zagrożonych pożarami ze względu na skład gatunkowy, wiek, a także zachodzące zmiany klimatyczne.

Bez zakazu wstępu
Konsekwentnie budowany przez Lasy Państwowe – od pożarów z początku lat 90. – system przeciwpożarowy działa dziś znakomicie i takie katastrofy, o jakich słyszymy w innych krajach, są praktycznie wykluczone.
Na dzisiaj nie ma powodów, by wprowadzić zakaz wstępu do lasów. Sytuacja przeciwpożarowa jest stabilna. Aktualnie na większości terenów leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu obowiązuje 2. (średni) stopień zagrożenia pożarowego w godzinach południowych.
Jedynie południowa Wielkopolska zanotowała 3. (najwyższy) stopień zagrożenia. Wilgotność ścioły waha się w godzinach rannych od 12 do 21 proc., natomiast w godzinach popołudniowych, przy 2. stopniu zagrożenia, wilgotność ta osiąga 13 proc.

Podstawowe zasady
Aby uniknąć pożarów lasów, należy przestrzegać podstawowych zasad, bo choć podatność na nie zależy przede wszystkim od pogody, to w 90 proc. odpowiedzialny jest człowiek.
W lasach, na terenach śródleśnych, łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest:
–    rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
–    wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
–    palenie tytoniu poza drogami utwardzonymi i miejscami wyznaczonymi do pobytu ludzi.
Samochodami wolno poruszać się tylko po drogach oznakowanych drogowskazami.

Ludzie i pogoda
Największe zagrożenie powodują osoby korzystające z letniego wypoczynku oraz zbieracze grzybów. To oni niestety używają otwartego ognia, paląc papierosy i rozpalając ogniska, grillując w nieodpowiednich miejscach czy wyrzucając niedopałki papierosów z przejeżdżających aut.
Podatność lasów na pożary zależy przede wszystkim od pogody, która ma wpływ na wilgotność ściółki. Jej spadek poniżej 28 proc. znacznie zwiększa zagrożenie. Las jest wtedy doskonałym materiałem palnym, jednak aby powstał pożar, potrzebne jest źródło ognia. Za ponad 90 proc. pożarów na terenach leśnych odpowiada człowiek.
Do większości pożarów dochodzi przy najwyższym stopniu zagrożenia. Z reguły mają charakter powierzchniowy – pali się poszycie, zarośla i pojedyncze drzewa.

Kiedy nie ma wstępu
W przypadku katastrofalnego zagrożenia wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Dzieje się tak po 5 dniach, gdy wilgotność ściółki, mierzona o godz. 9.00 rano, jest niższa niż 10 proc. Informacje o zakazach podawawane są poprzez ogłoszenia umieszczane w terenie zagrożonym oraz publikowane w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Lasów Państwowych.
Podczas pożaru wydzielają się toksyczne dymy negatywnie oddziałujące na środowisko. Po ugaszeniu ognia las odradza się przez dziesiątki lat.
Pamiętajmy, że w okresie największego zagrożenia, tj. od 1 kwietnia do 31 października, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu.
Sebastian Pośpiech

 

Jeśli zauważysz pożar w lesie, to

  • zawiadom straż pożarną (telefon 998 lub 112),
  • oceń sytuację – jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważasz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m kw.), podejmij próbę ugaszenia, wykorzystując np. gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna),
  • jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych środków – sprawdź, czy jesteś w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie – uciekaj! Gdy znajdziesz się w strefie zadymienia, pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu), osłoń usta i nos chustką lub częściami odzieży.
Artykuł wyświetlono 331 razy