POD NASZYM PATRONATEM

Józef Zdunek i jego kolejny tomik wierszy

Janusz Urbaniak, 23 maj 2017, 20:57
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W bibliotece publicznej odbyła się premiera kolejnego tomiku wierszy dr. Józefa Zdunka. Czytanie wierszy przez autora uzupełniły melodie w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, słowo wstępne i kilka refleksji, które wypowiedzieli zebrani.
Józef Zdunek i jego kolejny tomik wierszy
 
Wątpienia są trzecim od roku 2014 zbiorem autora. Poprzednie nosiły tytuły Pożegnania nieustanne oraz Światło i cienie. Wiersze, które wypełniły ostatnią książkę, pochodzą wszystkie – z wyjątkiem jednego – z roku ubiegłego.
 

Podarować uśmiech

Tytuł tomiku nie wskazuje na przyjęcie przez autora sceptycznej postawy wobec życia. Można nawet powiedzieć, że jakby na przekór w wierszach tych, przyjmowanych jako całość, odnajdujemy nuty umiaru i pogodzenia z losem. Mimo stawiania kłopotliwych pytań o naturę  dobra i zła czy przemijalność lektura pozostawia poczucie jakiegoś spokoju czy harmonii. W jednym z wierszy autor pisze, że urodził się, aby sprawić radość, podarować uśmiech...
 

Krotoszynianin?

Józefa Zdunka traktujemy jako kogoś, kto jest symbolem naszego miasta. Jego wiersze natomiast przypominają, że urodził się i swoją wrażliwość uformował w niewielkim Orpiszewie. Stąd być może te liczne odniesienia do przyrody, do nieskażonej natury, którą zapamiętuje się w latach dzieciństwa, gdy zaczynamy poznawać świat.
To właśnie po przeczytaniu wiersza Wspomnienia z dawnych lat autor sam pozwolił sobie na nieco szerszy komentarz.
 

Lapidarność

Na co zwracali uwagę dyskutanci? Na pewnego rodzaju prostotę tych wierszy i ich lapidarność. To ona decydują o tym, że są łatwo przyswajalne, zrozumiałe, nie męczą nagromadzeniem ciągnących się treści, mówił Andrzej Blandzi.
Prowadząca spotkanie Alina Kajewska wspomniała o autentyzmie utworów Józefa Zdunka, o tym, że pokazują autora takim, jakim zawsze był i pamięta go od najmłodszych swoich lat z ul. Pukackiego.

Muzykowanie

Spotkanie, które zakończyło się podpisywaniem tomiku, rozpoczęła muzyka. Wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Krotoszynie, którzy pod opieką nauczycielek przekazali próbkę swoich umiejętności. To było udane wprowadzenie do poezji, także poprzez autentyczność prób bardzo młodych ludzi, szukających swojego miejsca w obrębie sztuki.
Słowo wprowadzające do spotkania wygłosił niżej podpisany, który jest także autorem wstępu do tomiku.

Książka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej 

Artykuł wyświetlono 1683 razy
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz