Rzecz Krotoszyńska nr 36/1115 z 6 września 2016 r.

Sulmierzyce. Jakie dodatki dla nauczycieli?

Sławek Pałasz, 06 wrzesień 2016, 09:39
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Uchwały o wysokości comiesięcznych dodatków dla nauczycieli są zazwyczaj przyjmowane przez radnych niemal automatycznie, bez większych dyskusji. W Sulmierzycach było inaczej.
Sulmierzyce. Jakie dodatki dla nauczycieli?

Radny Daniel Kulawski

Sulmierzyce. Jakie dodatki dla nauczycieli?

Burmistrz Dariusz Dębicki

30 sierpnia podczas sesji  radni głosowali nad regulaminem przyznawania dodatków dla nauczycieli. 
Dodatek dla dyrektorów to obecnie 1 tys. zł. Burmistrz Dariusz Dębicki chciał wprowadzić tzw. widełki od 200 do 1.000 zł, aby  wysokość dodatku miała związek z oceną pracy. Na tak dużą rozpiętość nie zgodziły się jednak nauczycielskie związki zawodowe. Po konsultacjach z nimi propozycja burmistrza zapisana w projekcie uchwały wyglądała następująco: dodatek dla dyrektora będzie mógł wynosić od 600 do 1.000 zł, dla dyrektora przedszkola - od 500 do 1.000 zł, dla zastępców w przedziale 400-700 zł, wychowawców klas – od 150 do 250 zł, opiekunów stażu – 100 zł.  
W trakcie sesji radni pytali, dlaczego projekt ten nie był przez nich omawiany wcześniej. – Teraz możemy procedować nad tą uchwałą. Otwieram dyskusję – poinformował Adam Orzeszyński, przewodniczący rady. 
Radny Daniel Kulawski stwierdził, że stawki dla dyrektorów są zbyt niskie. Jego zdaniem   radni powinni mieć większy wpływ na tworzenie uchwały, by ograniczyć władzę burmistrza. Według Kulawskiego dodatek dla dyrektora szkoły powienien wynosić od 800 do 1.000 zł, zaś dla dyrektora przedszkola od 700-1.000 zł. Wniosek ten poddano pod głosowanie
 
(więcej czytaj w gazecie...)
 
Artykuł wyświetlono 1853 razy
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz