Rzecz Krotoszyńska, nr 24/947, 18 czerwca 2013 r.

Wójt z absolutorium

joker, 21 czerwiec 2013, 14:14
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegłym tygodniu pępowiccy radni jednogłośnie udzielili wójtowi, Stanisławowi Krysickiemu absolutorium z wykonanego budżetu za 2012 rok. Jak podkreślano, miniony rok był rokiem bez zbytniego wydawania gminnej kasy, ale również otwartym na potencjalnych inwestorów.
Wójt z absolutorium

W ubiegłym roku z ponad 15 mln zł dochodów udało się je zamknąć w 98 proc. Jeżeli chodzi o wydatki to z podobnej puli pieniędzy rok 2012 zamknął się w przedziale 92 proc. Gminie udało się wiele. Jak podkreślał wójt, S. Krysicki wykonano różnego rodzaju zadania inwestycyjne za kwotę około 1,5 mln zł, których było ponad 40. Oczywiście nie były to sztandarowe inwestycje, jak kiedyś na przykład hala sportowa, ale były także ważne jak np. inwestycje drogowe czy kanalizacyjne.  Wśród założeń wójta był również istotny fakt żeby nie zadłużać gminy. - Nie wzięliśmy żadnego kredytu. Przy tym musieliśmy spłacić sporo należności. Chciałem również jak najwięcej środków zaoszczędzić na rok 2013, licząc się z tym, że obecny budżet może nie mieć wielkich możliwości inwestycyjnych – tłumaczył wójt.
Rajcy nie mieli uwag co do wykonanego budżetu i jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem włodarzowi absolutorium. W tym miejscu wójt zasygnalizował również dalsze starania gminy w zabieganiu o kolejnych inwestorów, którzy wzbogacają lokalny rynek pracy. Gmina bowiem wciąż posiada dla nowych podmiotów około 6 ha gruntów podzielonych na 1 ha działki. Dobra lokalizacja i szereg istniejących już firm powinno, zdaniem wójta, zmobilizować potencjalnych inwestorów do zakładania firm na terenie gminy.- Dla rozwoju gospodarczego, przewidzianego w strategii szczególne znaczenie ma rozwój przetwórstwa rolno spożywczego oraz przechowalnictwa. Gmina prowadzi stałą, pro gospodarczą politykę podatkową. Inwestorzy znajdą tu wysokowykwalifikowaną siłę roboczą, która jest relatywnie tańsza niż w dużych ośrodkach miejskich. Pełna infrastruktura techniczna sprzyja rozwojowi pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych – tłumaczy wójt, Stanisław Krysicki.
Jak do tej pory z większych inwestorów swoją działalność prowadzą m. in. firmy i przediębiorcy: „Debon–Debon” zajmująca się produkcją przyczep do przewozu koni i boksów do stajni ; pani Manuela Wasilewska prowadząca hotel i restaurację w pałacu w Gębicach czy firma „Emilgrana” zajmująca się przetwórstwem mleka i produkcją sera parmezan. Oprócz tego funkcjonuje w całej gminie około 240 innych podmiotów gospodarczych i ponad 560 indywidualnych gospodarstw rolnych.

Artykuł wyświetlono 1994 razy
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz