12:41 05-11-2017

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Strużyński, wspomagany przez mł. bryg. Janusza Kalaka długo wyliczał skutki braku przeglądów przewodów kominowych.

Komentarze do artykułu "Kominy należy czyścić regularnie. Zabójczy czad czyha! ".

Marian Jankowski
02:44 06-11-2017

Nasuwa się taka myśl która brzmi według wypowiedzi papieża Jana Pawła drugiego
i obecnie postać czy osoba święta - zmień oblicze tej ziemi - tej ziemi,
Kominiarz i strażak jakby idący w parze niosąc by szczęście i pomoc koniecznie potrzebną.Obecnie a już od dłuższego czasu szuka się szczęścia w różnych dziedzinach i czy kominiarze uszczęśliwią Straż Pożarną.Krotoszyn to taką złożona profilaktyka,która chce osiągnąć konieczny cel ale jakim kosztem - zobaczy się czy zobaczymy.Należy dodać to co Bóg złączy człowiek niechaj nie waży się to zmieniać.

Marian Jankowski
08:53 06-11-2017

Zauważa się,że to nadane zło się odsunęło ale czy minęło Krotoszyn.Takie zło pozostawia ślad i należy to zło dobrym zwyciężyć.

Marian Jankowski
12:44 08-11-2017

Tak się układa a żeby umieścić oto taki komentarz.
Plebiscyt na ulubionego proboszcza roku 2017,który zakończył się parę dni temu.Obserwując to głosowanie to można by ocenić ( według stopnia nauczycielskiego ) na ocenę dostateczną.Sytuacja wynikająca by w Kościele nie jest zbyt optymistyczna i co może być tego przyczyną.Jestem też osobą wierzącą i w samym mnie też wyzwala się pewny rodzaj kościelnej zgryzoty i gdzie to ma początek.Można zauważyć,że w Kościele zapanował tzw. kościelny itd,który może umniejszać godność osoby wierzącej.Złote ołtarze to nie wszystko ale ważne jest być zrozumieniem dla parafianina - tego może brakować.

Marian Jankowski
10:42 13-11-2017

Z przygniatającą siłą jest wymuszany dalszy komentarz.i czego ma dotyczyć.Wynika,że usiłuje się doprowadzać do tego a żeby wyciągnąć jak najwięcej wiadomości związanych z życiem prywatnym.Życie prywatne to nie igraszka a idiotyzmowi nie należy ulegać.

Marian Jankowski
07:31 14-11-2017

Na koniec tych całych spraw to by wynikało,że Ratusz w Rynku i w Krotoszynie puszcza parę.Można przypuszczać,że mogą się zakończyć internetowe poniżania na tym forum jak i również może się zmieniać życia rodzinne tu i ówdzie.

Odpowiedz