Krotoszynianin Roku

ROZBIJANIE KRZYWYCH ZWIERCIADEŁ

Od 1994 r. nasza redakcja rokrocznie powołuje kapitułę wybierającą Krotoszynianina Roku i nominowanych do tego tytułu. Hasło wywoławcze brzmi: indywidualności. Ludzie silni, sprawmi w działaniu na rzecz Małej Ojczyzny i jej mieszkańców, odważni, niekonwencjonalni, niezależni, odróżniający się od szarego tła, pociągający za sobą bliźnich. Kapituła szuka też Przyjaciół Krotoszyna - osób mieszkających z dala od tego miasta (niekiedy nawet poza granicami kraju), które poprzez swoje postawy sławią jego imię i przynoszą mu chlubę. Najtrafniej bodaj sedno rzeczy oddał niezapomniany Ks. Józef Tischner, goszczący na uroczystości ogłoszenia werdyktu kapituły w 1997 r.: - Kiedy diabeł chce namieszać, to między człowieka a człowieka wtyka krzywe zwierciadło. Patrzę i widzę twoje oblicze w krzywym zwierciadle. Ty patrzysz i widzisz moje oblicze w krzywym zwierciadle. I wtedy coś nam mówi: „Prostujcie się!” No i zaczynamy się prostować, skaczemy sobie do oczu. Każdy jest przekonany, że ma rację. To, co wy robicie tutaj, to jest usuwanie krzywych zwierciadeł. Ile krzywych zwierciadeł jest między człowiekiem a człowiekiem, na przykład w polityce... A tutaj... myślę, że dzisiejszy dzień można zamknąć refleksją: Rozbiliście jedno krzywe zwierciadło więcej, może nawet więcej niż jedno. A kiedy rozbija się krzywe zwierciadła, ludzie patrzą sobie w oczy prosto, bez tych fałszywych odbić. I wtedy droga od człowieka do człowieka jest otwarta...


STYCZEŃ 1994

KROTOSZYNIANIN LAT 1990 - 1993 - Wiesław Orzechowski, krotoszyński animator czasu demokratycznych przemian, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego

NOMINOWANI:

 • Jerzy Rędzikowski - propagator tenisa ziemnego
 • Adam Szmigiel - lekarz, społecznik
 • Sabina Urbaniak - założycielka i prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
 • Aleksander Zielonka - założyciel klubu Lions

STYCZEŃ 1995

KROTOSZYNIANKA ROKU 1994 - Siostra Estella - elżbietanka prowadząca zespół charytatywny przy parafiii św. ap. Piotra i Pawła

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Maksymilian Herwich - mieszkający w Szwjcarii dobroczyńca wielu krotoszyńskich szkół, instytucji, organizacji

NOMINOWANI:

 • Małgorzata Jędrzejewska - zamieszkała w maleńkich Biadkach mistrzyni Polski w kolarstwie
 • Juliusz Poczta - wychowawca młodzieży, propagator turystyki
 • Stanisław Sekula - bezkompromisowy radny minionej kadencji
 • Sabina Urbaniak - założycielka i prezes Stowarzyszenia Sclerosis Multiplex
 • Halina Żylak-Nadstawek - wyjątkowo oddana małym pacjentom lekarka pediatra

LUTY 1996

KROTOSZYNIANKA ROKU 1995 - Sabina Urbaniak - rzeczniczka racji osób niepełnosprawnych

PRZYJACIELE KROTOSZYNA - Margo Mallar i Bill Hrycyna z USA, założyciele organizowanej przez nich co roku w Krotoszynie letniej szkółki języka angielskiego

NOMINOWANI:

 • Zdzisław Białek - dyrektor najwięszego w mieście zakładu pracy, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trudnym czasie reform ustrojowych, choć upadły wszystkie inne z dawnego zjednoczenia
 • Barbara Dmochowska - propagatorka profilaktyki raka, założycielka Klubu Amazonek
 • Łukasz Florkowski - fruwający stomatolog, szybownik z dużymi sukcesami w tym sporcie
 • Irena Marciniak - pielęgniarka ogromnego serca dla pacjentów
 • Andrzej Skrzypczak - przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność
 • Leszek Ziętkiewicz - wyjątkowo operatywny i ambitny szef Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

MARZEC 1997

KROTOSZYNIANIN ROKU 1996 - Andrzej Piotrowski - komendant OHP, współorganizator ośrodka profilaktyki środowiskowej dla młodzieżyh

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - prof. Władysław Stróżewski, pochodzący z Krotoszyna filozof pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor licznych publikacji i książek

NOMINOWANI:

 • Anna Bielawna - założycielka krotoszyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Włodziemierz Kajewski i Lechosław Witek - dzierżawcy kompleksu hotelowo-restauracyjnego Krotosz, wspierający szereg organizacji, instytucji, sensownych inicjatyw i pomysłów
 • Stanisław Patalas - główny organizator zjazdu koleżeńskiego z okazji jubileuszu 160-lecia LO im. H. Kołłątaja, na który zjechało tysiąc osób z kraju i świata
 • Maria Urbaniak - dyrektorka krotoszyńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, inicjatorka rozbudowy tej placówki, oddana dzieciom specjalnej troski

MARZEC 1998

KROTOSZYNIANKA ROKU 1997 - Barbara Dmochowska - niestrudzona propagatorka profilaktyki raka, założycielka Klubu Amazonek

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Jerzy Koralewski, poseł UW, konsekwentny zwolennik reformy ustrojowej państwa, zabiegający o zlokalizowanie w Krotoszynie Urzędu Rejonowego, a potem powiatu

NOMINOWANI:

 • Aleksander Łopaczyk - radny, miłośnik i znawca historii Małej Ojczyzny, zbieracz regionaliów
 • Leszek Kulka - krotoszynianin, wicewojewoda kaliski, polityk uczciwości i kompromisu
 • Krzysztof Manista - komendant hufca ZHP, organizator prowadzonych na sposób skautowski akcji letnich, przyjaciel młodzieży
 • Grzegorz Polański - nauczyciel i pasjonat muzyki, skutecznie zarażający swą pasją młodych
 • Jan Szyszka - dyrektor szkoły podstawowej w Chwaliszewie, rozbudował tę placówkę i postawił przy niej salę gimnastyczną

MARZEC 1999

KROTOSZYNIANIN ROKU 1998 - Tadeusz Ciesiółka - zaangażowany w pomoc osobom z probleme alkoholowym

PRZYJACIELE KROTOSZYNA - Kamila i Axel Riedrichowie - mieszkańcy niemieckiego Dierdorfu, inicjatorzy współpracy krotoszynian i dierdorfian

NOMINOWANI:

 • Jerzy Fornalik - pedagog z ośrodka specjalnego w Borzęciczkach, działający na rzecz zbliżenia młodych Żydów i Polaków
 • Michal Kowalski - harcerz, przytomnie ratował rannych w wypadku autokaru pod Koźminem
 • Helana Kasperska - kustosz Muzeum Regionalnego

MARZEC 2000

KROTOSZYNIANIN ROKU 1999 - Leszek Ziętkiewicz - szef Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Kees van der Weerden - założyciel i szef towarzystwa współpracy holendersko-polskiej w Brummen, działającego od końca lat 80.

NOMINOWANI:

 • Franciszek Konrady - filmowiec amator, zdobywca wielu nagród
 • Lucyna Korsak - pedagog
 • Wiesław Krakowski - bezinteresowny i czuły opiekun schorowanej sąsiadki, starszej pani
 • Marek Olejnik - kompozytor, założyciel i dyrygent kilku krotoszyńskich chórów
 • Lech Pauliński - trener zapaśników, popularyzator sportu wśród dzieci i młodzieży

MARZEC 2001

KROTOSZYNIANIN ROKU 2000 - Jerzy Przewoźny - lekarz, niestrudzony propagator krwiodawstwa

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Andrzej Stefański - pianista, prof. warszawskiej Akademii Muzycznej

NOMINOWANI:

 • Julian Jokś - burmistrz, za którego kadencji zbudowana została kryta pływalnia z ośrodkiem rehabilitacyjnym
 • Krzysztof Kierzek - krwiodawca, który podzielił się z bliźnimi ponad 100 litrami najcenniejszego leku
 • Zofia Reiter - długoletnia prezes krotoszyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych
 • Józef Zdunek - regionalista, kolekcjoner ekslibrisów, popularyzator turystyki i krajoznawstwa

MARZEC 2002

KROTOSZYNIANIN ROKU 2001 - Józef Majchrzak - właściciel cenionej koźmińskiej firmy Mech-Rol-Plast, którą rozwinął dzięki uporowi, wytrwałości i rzetelnej pracy

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Zenon Balanicki - współzałożyciel i prezes prężnego Stowarzyszenia Wychowanków i Nauczycieli LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

NOMINOWANI:

 • Julian Jokś - burmistrz, za którego kadencji zbudowana została kryta pływalnia z ośrodkiem rehabilitacyjnym
 • Krzysztof Kierzek - krwiodawca, który podzielił się z bliźnimi ponad 100 litrami najcenniejszego leku
 • Zofia Reiter - długoletnia prezes krotoszyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych
 • Józef Zdunek - regionalista, kolekcjoner ekslibrisów, popularyzator turystyki i krajoznawstwa

MARZEC 2003

KROTOSZYNIANKA ROKU 2002 - Jolanta Borska - rehabilitantka z Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomagająca bliźnim dźwigać róznorakie brzemiona, których sami nie są w stanie unieść

MARZEC 2004

KROTOSZYNIANIN ROKU 2003 - Jerzy Fornalik - pedagog, człowiek wielkiego serca, zwłaszcza dla upośledzonych dzieci i naszych starszych braci w wierze, współprowadzący akcję Antyschematy (młodzież różnych nacji porządkuje współnie zaniedbane cmentarze żydowskie)

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - dr Rafał Witkowski, pochodzący z Krotoszyna historyk pracujący na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

NOMINOWANI:

 • Beata Ciesiółka - wyjątkowo energicznie i mądrze kierująca Szkołą Podstawową w Biadkach
 • Teresa Łukowiak - prowadząca w Kobylinie stowarzyszenie aktywizujące bezrobotnych
 • Artur Luźny - pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Andrzejk Witczak - mężczyzna na wózku inwalidzkim, prowadzący aktywne i ukierunkowane na bliźnich życie

KWIECIEŃ 2005

KROTOSZYNIANIN ROKU 2004 - Michał Ciesielski, polonista z Kobylina, od dziesięciu lat wydający w pojedynkę i za własne pieniądze ambitne pismo Forum Kobylińskie, profesjonalne, dociekliwe

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Bernard Nowak - pochodzący ze Smolic, wielokrotnie nagradzany za powieść Taniec Koperwasów lubelski pisarz, właściciel wydawnictwa Test

NOMINOWANI:

 • Justyna Antoniewicz - współzałożycielka duszpasterstwa niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, pracownica warsztatu terapii zajęciowej w Krotoszynie, pomaga nosić brzemiona, które bez oparcia w bliźnich byłyby nie do udźwignięcia
 • Jarosław Adamski - członek kadry narodowej karate, trener, a przede wszystkim wychowawca młodych w zudnowskim klubie Shodan
 • Mieczysław Opielewicz - prezes związku osób niepełnosprawnych Integracja, znany z uporu i desperacji, gdy walczy o sprawy innych

MARZEC 2006

KROTOSZYNIANIN ROKU 2005 - Maciej Orzechowski, bardzo lubiany lekarz i radny, mieszkańcy powiatu doecenili jego odwagę i niezależność poglądów, bo w wyborach parlamentarnych dostał od nich kilka tysięcy głosów

KROTOSZYNIANIN ROKU 2005 - Grzegorz Kośmider - przedsiębiorca, założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia producentów opakowań, znany także z działalności charytatywnej

PPRZYJACIEL KROTOSZYNA - Olivier Janiak, dziennikarz i prezenter stacji TVN, krotoszynianin z pochodzenia

NOMINOWANI:

 • Helena Bielińska - energiczna powiatowa przewodnicząca związku emerytów i rencistów, zawsze gotowa do pomocy
 • Mirosława Urbaniak - katechetka w Szkole Podstawej nr 4 w Krotoszynie, organizatorka akcji charytatywnych, odważna szefowa koła ZNP
 • Paweł Hadrych - nauczyciel historii w LO im. H. Kołłątaja, laureat pierwszej nagrody w ubiegłorocznym konkursie Muzeum Powstania Warszawskiego za film Depozyt 44

MARZEC 2007

KROTOSZYNIANIN ROKU 2006 - Bogdan Kolasiński, ceniony lekarz pediatra, autor wydanej niedawno autobiograficznej książki Jakim cudem jeszcze żyję, w której opisuje dramatyczne przeżycia okupacyjne - działalność konspiracyjną w Suchedniowie, pobyt w kieleckim więzieniu i obozie koncentracyjnym Auschwitz

PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Agnieszka Glapiak, krotoszynianka z pochodzenia, dziennikarka, założycielka fundacji DOBRO LOKALNE, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu

NOMINOWANI:

 • Lucyna Korsak - założycielka istniejącego od dziesięciu lat stowarzyszenia SZANSA, wspierającego dzieci i młodzież zagrożoną patologią
 • Władysław Czajka - przez 40 lat kierował Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, do tej pory zajmuje się młodymi ludżmi, głównie ze środowisk patologicznych
 • Zygmunt Idziak - w założonym przez siebie stowarzyszeniu JUVENIS skutecznie mobilizuje młodzież do twórczej aktywności
 • Paweł Płócienniczak - autor wierszy i tekstów piosenek, przez całe życie na różne sposoby upowszechniający kulturę

 

Najnowsze artykuły
Gmina Krotoszyn i Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik planują...
Władze Zdun przymierzają się do zagospodarowania kaflarni. Podczas...
Według mieszkanki gminy Krotoszyn pacjenci, którzy w lutowy wieczór...
13 lutego na jednej z krotoszyńskich posesji prywatnych 52-letni...
Z Julianem Joksiem, wielokrotnym burmistrzem Krotoszyna, członkiem...
We wtorek 13 lutego krotoszyński oddział Polskiego Związku Emerytów...
Nie wiadomo, na jak długo starczą zasoby paliw kopalnych, takich...
Uważany za króla wszystkich drzew, symbol długowieczności,...
Pomimo trwającej jeszcze zimy nasi leśnicy zapraszają na wycieczkę...