Krotoszynianin XX wieku

Plebiscyt raz na 100 lat

SZLI, DOBRZE CZYNIĄC

Doktor Władysław Bolewski na pierwszym miejscu – zdecydowali swoimi głosami czytelnicy naszego tygodnika. Wyniki plebiscytu Krotoszynianin XX wieku ogłosiliśmy w maju 2001 r. w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka.

Na ogłoszony w grudniu 2000 r. plebiscyt wpłynęło 631 wypełnionych kuponów. Listę 26 kandydatów do tytułu Krotoszynianin XX wieku redakcja sporządziła korzystając z pomocy miejscowych towarzystw kulturalnych i muzeum, biorąc też pod uwagę sugestie piszących do nas czytelników.

Celowo nie stawialiśmy żadnych ograniczeń – kandydat nie musiał pochodzić z Krotoszyna ani spędzić w nim całego życia. Chodziło przede wszystkim o to, by był to człowiek, który silnie zaznaczył swój ślad w dwudziestowiecznej historii miasta. Biogramy wszystkich pretendentów do tytułu przedstawialiśmy kolejno na łamach Rzeczy. Na każdym kuponie było pięć pozycji. Niektórzy z głosujących zapisali wszystkie miejsca, inni wytypowali jedną, dwie, trzy lub cztery osoby. W trakcie komisyjnego liczenia głosów przyjęliśmy następującą zasadę: pierwsza osoba na liście otrzymywała pięć punktów, druga – cztery, trzecia – trzy, czwarta – dwa, piąta – jeden.

Najwięcej punktów otrzymał doktor Władysław Bolewski, zmarły przed czterdziestu laty lekarz i społecznik, a przede wszystkim gorący patriota. W czasach gimnazjalnych i studenckich działał w konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych. Jeden z jego powrotów z więzienia, w roku 1908, przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Krotoszyńskie matki ofiarowały mu wówczas haftowanego orła, do dziś przechowywanego w miejscowym muzeum. Doktor Bolewski przewodził walczącym pod Zdunami powstańcom wielkopolskim, został wówczas ranny. Prawie do końca swoich dni pracował jako słynący z fachowości i dobroci lekarz. Na jego grobie widnieje napis: Szedł, dobrze czyniąc.

Sporządzona na podstawie głosów lokalnej społeczności lista dziesięciu najwybitniejszych krotoszynian minionego stulecia (publikujemy ją poniżej) zawiera między innymi nazwisko syna Ziemi Krotoszyńskiej uznanego przez Kościół za błogosławionego – biskupa Michała Kozala i kandydata na ołtarze – misjonarza oblata Antoniego Kowalczyka, nazywanego przez kanadyjską wspólnotę emigracyjną Bratem Ave, ze względu na szczególne uwielbienie Matki Bożej). Do złotej dziesiątki zaliczono też dwie osoby żyjące – lekarza Bogdana Kolasińskiego i byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Wiesława Orzechowskiego.

Wyniki plebiscytu ogłosiliśmy w Muzeum Regionalnym, w dniu otwarcia korespondującej z nim wystawy Krotoszynianie ubiegłego stulecia.

Wszystkim, którzy wzięli udział w historycznym głosowaniu, najserdeczniej dziękujemy!

Dyplom odbiera Wiesław Orzechowski

oraz Bogdan Kolasiński

* * *

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Władysław Bolewski; lekarz, społecznik, powstaniec (1190 pkt.)
2. Antoni Kowalczyk; pochodzący z Lutogniewa oblat, misjonarz w kanadyjskim Edmonton, kandydat na ołtarze (881 pkt.)
3. Hieronim Ławniczak; nauczyciel, wychowawca młodzieży, regionalista (834 pkt.)
4. Michał Kozal; pochodzący spod Krotoszyna błogosławiony biskup (671 pkt.)
5. Jan Duczmal; oddany młodzieży nauczyciel (341 pkt.)
6. Bogdan Kolasiński; patriota, lekarz (298 pkt.)
7. Stanisław Nabzdyk; działacz ludowy (282 pkt.)
8. Wanda Grabska; regionalistka (279 pkt.)
9. Seweryn Rosik; ksiądz, prof. KUL (250 pkt.)
10. Wiesław Orzechowski; animator przemian w 1989 r. (245 pkt.)
Więcej z kategorii
Protest w sądzie. Wszystkie rozprawy odwołane
Wszyscy pracownicy administracyjni Sądu Rejonowego w Krotoszynie poszli na zwolnienia lekarskie. W tym tygodniu praktycznie nie odbywają się żadne rozprawy.
Sebastian Pośpiech
Protest mieszkańców Borzęciczek
Mieszkańcy Borzęciczek i przyległych miejscowości nie chcą na swoim terenie kolejnej chlewni. Dali temu wyraz podczas zebrania z 5 grudnia.
(pik)
Jarmark Świąteczny i Bieg Mikołajkowy z gwiazdą (FOTO)
W sobotę 8 grudnia w Krotoszynie odbył się Jarmark Świąteczny. Zorganizowany także Czwórkowy Bieg Mikołajkowy.
(seb)
Lodowisko w Krotoszynie otwarte! (ZDJĘCIA)
W czwartek, 6 grudnia otwarto lodowisko miejskie.
Paweł Krawulski