RSS Tag: kino

Koźmin. VIII Gala Sportowca Olimpiad Specjalnych
12 stycznia w koźmińskim kinie Mieszko, odbyła się odbyła się już VIII Gala Sportowca Specjalnego, Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie-Konin.
Gracjan Jaworski
Rozśpiewani seniorzy w kinie
Trwa XIII edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie.
Gracjan Jaworski