RSS Tag: północna

Znów burza w sprawie Północnej
Spór mieszkańców ul. Północnej z przedsiębiorstwem meblowym Stolrus wciąż trwa i zgody próżno szukać.
Gracjan Jaworski