RSS Tag: Chwaliszew

Po lipach w Chwaliszewie zostały kikuty
Z lip rosnących przy kościele w Chwaliszewie zostały kikuty. Kto i dlaczego pozbawił drzewa wszystkich gałęzi?
Sebastian Pośpiech
Modna szafa w Chwaliszewie
Stowarzyszenie Chwaliszewski Świat Biedronek otrzymało 8 tys. 500 zł w ramach regionalnego konkursu grantowego Równać Szanse na realizację projektu pt. Modna szafa.
Sebastian Pośpiech