RSS Tag: mieszkańcy

Znów burza w sprawie Północnej
Spór mieszkańców ul. Północnej z przedsiębiorstwem meblowym Stolrus wciąż trwa i zgody próżno szukać.
Gracjan Jaworski
Gorące spotkanie w sprawie sali w Dzierżanowie
Mieszkańcy Dzierżanowa są niezadowoleni z kolejności, w jakiej mają być remontowane świetlice w wioskach gminy Krotoszyn. Uważają, że ich budynek najbardziej potrzebuje remontu.
Gracjan Jaworski