Krzysztof Nesteruk

Avatar_missing_big

Użytkownik nie dodał opisu.

Komentarze napisane przez tego użytkownika
Dobrze Ci się wydaje. BÓG TAK CHCIAŁ. Jak powiedział przez proroka Jeremiasza: "...NIE WSTAWIAJ SIĘ ZA TYM NARODEM, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla KRÓLOWEJ NIEBA..." (Biblia. Księga Jeremiasza 7:16-18)