Zamknij

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, pracodawca zapewnia możliwość przyuczenia, chęć do pracy Zakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
StPr/20/0867
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy Zakres obowiązków: rowożenie towaru transport krajowy
StPr/20/0868
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od 5 000 - 7 000 PLN

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy Zakres obowiązków: rowożenie towaru transport międzynarodowy
StPr/20/0869
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od 5 000 - 7 000 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, otwartość na nowe wyzwania, b. dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność. Zakres obowiązków: - przetwarzanie danych z materiału wizyjnego telewizji przemysłowej oraz monitoring techniczny, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, - kontrolowanie stanu zabezpieczenia ochranianego obiektu, - dbanie o bezpieczeństwo mienia i osób na wskazanym terenie, - nadzorowanie systemu centrali pożarowej oraz systemu alarmowego. Pracodawca oferuje: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, - stabilność zatrudnienia, - szerokie możliwości awansów wewnętrznych.
StPr/20/0858
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, otwartość na nowe wyzwania, b. dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność. Zakres obowiązków: - kontakt z Państwowym Gospodarstwem Wodnym oraz podległymi Zarządami Zlewni, - prowadzenie bieżących spraw związanych z gospodarką odpadami, w szczególności ewidencji odpadów w systemie BDO, - wykonywanie opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, - wsparcie w procesie przygotowania sprawozdań i raportów do Urzędu Marszałkowskiego, Wód Polskich, KOBiZE, WIOŚ, - monitorowanie zmian prawa w regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Pracodawca oferuje: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, - stabilność zatrudnienia, - szerokie możliwości awansów wewnętrznych.
StPr/20/0856
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, otwartość na nowe wyzwania, b. dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność. Zakres obowiązków: - udział w tworzeniu systemów fotowoltaicznych w marketach, - planowanie, organizacja i nadzorowanie zleceń serwisowych, - wykonywanie prac administracyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami, - raportowanie oraz wykonywanie zestawień odnośnie działalności systemów. Pracodawca oferuje: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, - stabilność zatrudnienia, - szerokie możliwości awansów wewnętrznych.
StPr/20/0857
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, otwartość na nowe wyzwania, b. dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność. Zakres obowiązków: - analiza dokumentów zgodnie z procedurami firmy, - wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie, - współpraca z pozostałymi działami w firmie, - samodzielne realizowanie bieżących zadań. Pracodawca oferuje: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, - stabilność zatrudnienia, - szerokie możliwości awansów wewnętrznych.
StPr/20/0859
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, otwartość na nowe wyzwania, b. dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność. Zakres obowiązków: - archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami, - udostępnianie akt na potrzeby komórek organizacyjnych, - odszukiwanie zamówionych przez przełożonych dokumentów w zasobach archiwum, - współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie terminowego przekazywania dokumentacji i nadzór nad jej właściwym przygotowaniem, - pomoc w innych pracach administracyjno-biurowych. Pracodawca oferuje: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, - stabilność zatrudnienia, - szerokie możliwości awansów wewnętrznych.
StPr/20/0860
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, otwartość na nowe wyzwania, b. dobra organizacja pracy, komunikatywność, dokładność. Zakres obowiązków: - dbanie o bezpieczeństwo pracowników firmy, - samodzielne realizowanie i raportowanie powierzonych zadań, - współpraca z pozostałymi działami w firmie, - przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i wewnątrz firmy), - przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur firmy, - wykonywanie innych zleconych zadań przez przełożonego. Pracodawca oferuje: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, - stabilność zatrudnienia, - szerokie możliwości awansów wewnętrznych.
StPr/20/0861
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane Zakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem wymiar etatu do uzgodnienia umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony
StPr/20/0863
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN