Zamknij

Rzecz Krotoszyńska - tygodnik lokalny, pismo powstałe z ruchu „Solidarności”

Redaktor naczelny: Sebastian Pośpiech.
Szef redakcji: Janusz Urbaniak (honorowo)
Wydawca: Lumen 1852 sp. z o.o.
Adres: ul. Sienkiewicza 2a/1, 63-700 Krotoszyn
Kontakt: tel. 62 725 33 54, e-mail: [email protected]
Druk: Polskapresse sp. z o.o. (Poznań).
Rachunek bankowy: 58 8410 0003 2001 0006 3669 0001
Nakład: 3500 egz.
Cena: 3,90 zł

:) Jednoaktówka w trzydziestu dwóch odsłonach, grywana regularnie co wtorek. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: Sebastian Pośpiech, Janusz Urbaniak (honorowo). Obsada: Romana Hyszko, Zuzanna Lorenz, Sebastian Pośpiech, Janusz Urbaniak (honorowo). Fotodekoracje: Jędrzej Głodas, Paweł W. Płócienniczak. Dział Reklamy: Weronika Minta. Artyści występujący gościnnie: Bogdan Drążewski, Bożena Maćkowiak, Kazimierz Orzechowski, Damian Szymczak, Grzegorz Śnieciński, Monika Wojciechowska. Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania nadesłanych tekstów. Ogłoszenia i reklamy nie stanowią materiału pochodzącego od wydawcy. Niektórym tekstom nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nie zwracamy. Wszystkich Czytelników lubimy... i zapraszamy od 10.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Tych, którzy są bardzo ciekawi, informujemy, że łamie nas Witold Rychter. :)