Zamknij

Księgowy/a

Nr oferty: StPr/21/0066Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 63-700 Krotoszyn, powiat: krotoszyński, woj: wielkopolskie
Zakres obowiązków: Wymagania: wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie i znajomość odpowiednich przepisów, obsługa programu Gratyfikant, obsługa programu Symfonia, znajomość przepisów podatkowych. Zakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji pracowniczej, list wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługa PFRON, PPK, docelowo księgowanie faktur sprzedażowych i kosztowych, rozliczanie wyciągów bankowych, naliczanie podatków - uproszczona księgowość (podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt), inne doraźnie zlecane zadania. Oferta przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką godzinową
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa programu Gratyfikant
  • obsługa programu symfonia
  • Znajomość przepisów podatkowych
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: mile widziane doświadczenie i znajomość odpowiednich przepisów
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Budownictwo Kubiak S.C. Mariusz Kubiak, Karol Kubiak
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: 63-700 Krotoszyn, powiat: krotoszyński, woj: wielkopolskie
   Osoba do kontaktu: Monika Ciesielska-Włoszczyk
   Numer telefonu: 728 401 023
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: kontakt telefoniczny lub e-mailowy
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
   Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: organizowanie pracy, kierowanie wykonaniem określonych robót
   StPr/21/0236
   data rozpoczęcia pracy od 05.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W KALISZU OGŁASZA KONKURS NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY NA STANOWISKO P.O. STAŻYSTY W WYDZIALE ORZECZNICZYM Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krotoszynie, ul. H. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn Oznaczenie konkursu: K -1101- 3/21 Stanowisko - p.o. stażysty (umowa na czas określony na czas zastępstwa urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) Liczba stanowisk: 1 stanowisko (w wymiarze 0,5 etatu) Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko: Wymagania niezbędne : - pełna zdolność do czynności prawnych; - nieposzlakowana opinia; - kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; - wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny. Wymagania dodatkowe : - znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność szybkiego pisania na komputerze, - umiejętność pracy w zespole, - odporność na stres, - wysoka kultura osobista, - znajomość Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.), - znajomość Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.). Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów: - podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu, - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, - oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz klauzulę informacyjną. Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją "Kopia za zgodność z oryginałem" i podpisem kandydata. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności i zarządzeń w tych sprawach, - redagowanie pism, - wykonywanie prac administracyjno - biurowych, - wykonywanie czynności kancelaryjnych, - obsługa urządzeń biurowych (faks, ksero, skaner). Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu : - Pierwszy etap - weryfikacja dokumentów, - Drugi etap - praktyczny sprawdzian umiejętności pracy z komputerem, w tym biegłości pisania na komputerze ze słuchu, - Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krotoszynie (www.krotoszyn.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zachęca się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.
   StPr/21/0224
   data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
   wynagrodzenie od od 1 450 PLN

   Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: prace ziemne, budowa sieci wodociągowych
   StPr/21/0230
   data rozpoczęcia pracy od 04.03.2021
   wynagrodzenie od od 3 400 PLN

   Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie min. 2 lata, prawo jazdy kat. B, znajomość w stopniu komunikatywnym j. angielskiego lub niemieckiego Zakres obowiązków: kierowanie pojazdem do 3,5 t praca w siedzibie firmy oraz na terenie Unii Europejskiej
   StPr/21/0222
   data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, wymagane doświadczenie Zakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem
   StPr/21/0209
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane Zakres obowiązków: obsługa klienta, podawanie posiłków praca pon. - piąt.: w godzinach 11-17, 17-21, w soboty i w niedziele praca wg grafiku
   StPr/21/0199
   data rozpoczęcia pracy od 26.02.2021
   wynagrodzenie od od 1 400 PLN

   Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. C/E, aktualne uprawnienia Zakres obowiązków: transport międzynarodowy i krajowy
   StPr/21/0200
   data rozpoczęcia pracy od 26.02.2021
   wynagrodzenie od od 5 500 PLN

   Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie na tym stanowisku min. 6 m-cy, prawo jazdy kat. B, podstawowa znajomość j. niemieckiego lub angielskiego, posługiwanie się nawigacją, znajomość dokumentów transportowych Zakres obowiązków: transport towarów na terenie UE i całej Europy, kontakt z klientem zagranicznym praca Europa
   StPr/21/0205
   data rozpoczęcia pracy od 26.02.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   Wymagania: dyplom - kosmetyczka lub student kończący studia kierunkowe, mile widziane doświadczenie, podstawowa znajomość obsługi komputera, komunikatywność, otwartość, umiejętność nawiązywania dobrych relacji z klientem, umiejętności sprzedażowe, dyspozycyjność. Zakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem. O przyjęcie do pracy mogą aplikować również osoby posiadające w tym zawodzie tylko doświadczenie.
   StPr/21/0188
   data rozpoczęcia pracy od 24.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Wymagania: średnie lub wyższe kierunkowe, może być student danego kierunku, mile widziane doświadczenie, podstawowa znajomość obsługi komputera, komunikatywność, otwartość, umiejętność nawiązywania dobrych relacji z klientem, dyspozycyjność. Zakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem. O przyjęcie do pracy mogą aplikować również osoby posiadające w tym zawodzie tylko doświadczenie.
   StPr/21/0189
   data rozpoczęcia pracy od 24.02.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN