Zamknij

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny

15.33, 26.08.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 15.33, 26.08.2022

Czasami na swojej działce posiadamy wyłącznie budynek gospodarczy, który pełni funkcję przechowalni, a czasami altanki letniskowej bądź miejsca do majsterkowania. Innym razem nieruchomość zawiera różne budynki – np. mieszkalny, gospodarczy czy garaż. Niezależnie od sytuacji, często istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania danego obiektu. Wiele osób chce w legalny sposób móc (całorocznie) zamieszkiwać w budynku gospodarczym. W tym celu należy dokonać przekształcenia go w budynek mieszkalny. W jakich sytuacjach to może być jednak trudne? O czym należy pomyśleć wcześniej?

Otwory okienne i drzwiowe w budynku gospodarczym

Istniejący już na działce budynek gospodarczy zwykle posiada jakieś otwory. Z pewnością są to drzwi, ale także nierzadko okna, przez które wpada do wnętrza światło słoneczne. Dla takiego budynku istnieje niewiele obostrzeń dotyczących usytuowania tych otworów w ścianach. Niestety – jeśli myślimy o zmianie sposobu użytkowania – nieraz istniejące otwory mogą nie spełniać wymagań ustawy prawo budowlane. Budynek gospodarczy ma bowiem zupełnie inne funkcje niż mieszkalny.Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym, lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.Jak zatem widać, istniejące otwory niekoniecznie będą mogły pozostać na swoich miejscach po zmianie użytkowania obiektu. Prawo budowlane dokładnie określa, w jakich ścianach możemy mieć okna i drzwi w domu. Nieraz więc będziemy musieli dostosować budynek, m.in. zmieniając miejsca otworów okiennych i drzwiowych.Temat ten wiąże się z kolejną kwestią prawa budowlanego – a mianowicie z usytuowaniem całego budynku. Jeśli bowiem stoi on blisko granicy, często z góry niemożliwe będzie przekształcenie go na budynek mieszkalny. Warto poznać przepisy związane z tym zagadnieniem.

Zobacz też: https://www.prawo-budowlane.info/zmiana-sposobu-uzytkowania-budynku-gospodarczego-na-budynek-mieszkalny,616,material_prawo_budowlane.html

Odległość budynku od granicy działki

Jak już wspomniano, usytuowaniem budynków mieszkalnych rządzą odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane. Funkcja mieszkalna domu wiąże się z częstym przebywaniem w nim. Każdy w swoim domu chce mieć spokój, ciszę, intymność. Z tego względu ustawodawca określił, że budynek powinien znajdować się nie bliżej od granicy działki niż 3 metry – i to tylko w sytuacji, gdy mowa o ścianie bez otworów okiennych i drzwiowych. Jeśli będzie to ściana z drzwiami i/lub oknami – całość trzeba odsunąć od granicy działki co najmniej o kolejny metr.Czasami przepisy szczególne, tj. zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczają budowę budynku mieszkalnego 1,5 m od granicy lub w granicy działki – ale ścianą bez otworów.Inwestor musi pamiętać o konieczności dostosowania budynku gospodarczego do nowej funkcji – w tym także o zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli dostosowania te okażą się niemożliwe, zmiana sposobu użytkowania nie uda się. Warto o tym wszystkim pamiętać przed podjęciem wiążących decyzji. Inne postępowanie – niezgodne z przepisami – będzie bowiem samowolą budowlaną, która wiąże się z licznymi konsekwencjami. Lepiej więc szczegółowo przeanalizować daną sytuację.

Więcej informacji na prawo-budowlane.info

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%