Zamknij
REKLAMA

Czym jest najem instytucjonalny? I jak sporządzić umowę?

08.45, 13.07.2022 Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Najem instytucjonalny to alternatywa dla najmu zwykłego, lepiej chroniąca interes wynajmującego lokal przed nieuczciwymi najemcami. Nie każdy może jednak skorzystać z takiej formy najmu. Co warto wiedzieć na temat najmu instytucjonalnego?

Najem instytucjonalny w przepisach prawa

Najem instytucjonalny pojawił się dopiero w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Zgodnie z oficjalną definicją, najmem tego typu nazywamy umowę najmu lokalu mieszkalnego, która zostaje zawarta przez:

 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną lub
 • jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej,

która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokalu.

Prawo wymaga, aby umowa najmu instytucjonalnego określała czas trwania najmu, choć nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Tym, co wyróżnia umowę najmu instytucjonalnego na tle innych umów najmu są rozwiązania przewidziane dla właściciela nieruchomości, dzięki którym ten może łatwiej pozbyć się lokatora, który zalega z czynszem czy też odmawia opuszczenia lokalu po wygaśnięciu umowy.

Jakie elementy musi zawierać umowa najmu instytucjonalnego?

Umowa najmu instytucjonalnego musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • dane wynajmującego,
 • dane najemcy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy ,czyli wynajmowanej nieruchomości,
 • oznaczenie celu umowy (wyłącznie mieszkaniowy),
 • oświadczenie wynajmującego, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości,
 • określenie trybu egzekucji opuszczenia nieruchomości,
 • oznaczenie czasu trwania umowy.

Bardzo ważnym załącznikiem do umowy najmu instytucjonalnego jest natomiast załącznik w postaci oświadczenia najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżniania oraz wydania lokalu w wyznaczonym przez wynajmującego czasie. Załącznik ten musi być poświadczony notarialnie.

Kiedy warto zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego?

Z punktu widzenia lokatora, umowa najmu instytucjonalnego jest o tyle korzystna, że dokładnie określa zasady rozliczeń - kaucji i innych opłat. Poza tym, można zawrzeć ją na długi okres.

O zawarciu takiej umowy powinien pomyśleć jednak przede wszystkim właściciel nieruchomości, który miał już problemy z nieuczciwymi lokatorami i chce zabezpieczyć się na ewentualność zalegania z czynszem czy odmowy opróżnienia mieszkania po zakończeniu okresu trwania najmu.

Jeśli zdarzy się, że najemca nie będzie chciał opuścić lokalu po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy, wynajmujący może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca zadeklarował, że podda się egzekucji i opróżni mieszkanie.

Wraz z wnioskiem właściciel nieruchomości składa:

 • dowód doręczenia najemcy pisemnego żądania opróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie,
 • dokument potwierdzający prawo własności lokalu.

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd, wynajmujący może udać się do komornika - nie musi przechodzić więc przez czasochłonne postępowanie eksmisyjne, jak ma to miejsce przy zwykłej umowie najmu. Dodatkowo, za bezprawne użytkowanie lokalu nadal może domagać się odszkodowania.

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%