Zamknij
REKLAMA

Etapy montażu blachodachówki

00:01, 25.11.2021 | .

Choć większość inwestorów w dzisiejszych czasach nie decyduje się na samodzielne budowanie domu i powierza ją formom budowlanym, warto mieć ogólną wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów budowy i jego zwieńczenia - dachu. Dzięki takiej wiedzy z większą świadomością można wybierać materiały budowlane i akcesoria, oraz kontrolować postępy w pracach budowlanych i ich zgodność z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcjach.

W budowie dachu krytego blachodachówką pewne etapy i sposoby montażu zależą od tego, czy na dachu zamontowana zostanie blachodachówka panelowa, z arkusza, na rąbek czy z blachy trapezowej. Niektóre prace odbywają się naprzemiennie lub równolegle, wymagają wcześniejszego ułożenia i dopasowania, zanim zostaną przytwierdzone na stałe. Oto główne etapy montażu dachu krytego blachodachówką w arkuszach oraz panelach.

1. Wykonanie rusztu. Montaż blachodachówki odbywa się na specjalnie ruszcie wykonanym z łat i kontrłat, które muszą się znajdować w odpowiednim rozstawieniu. Kontrłaty służą do mocowania folii (warstwy wstępnego krycia), a łaty – do mocowania na nich blachodachówki. Wykonanie rusztu powinno się zakończyć sprawdzeniem geometrii dachu, aby skorygować ewentualne różnice. Ruszt nie może mieć wygięć czy pogrubień – od tego zależy prawidłowe wykonanie kolejnych etapów prac oraz późniejsze funkcjonowanie dachu jako całości.

2. Montaż folii. Folię paroprzepuszczalną kładzie się w przypadku dachu bez pełnego deskowania - izoluje ona dach od wilgoci i ułatwia jego wentylację. Mocuje się ją do krokwi a od góry zabezpiecza kontrłatami. Przy okapie folie montuje się do rynny lub pod rynną – to ważne, ponieważ pod dachami krytymi blachą następuje skraplanie wody, która opada na folię, a następnie powinna być odprowadzona do rynny. Na tym etapie wykonuje się wszystkie obróbki z folii - wokół komina, okien oraz wyłazów dachowych.

3. Konstrukcja okapu. Kolejnym krokiem jest montaż deski okapowej, którą zabudowuje się pasem podrynnowym. Projekt budowlany powinien wskazywać miejsce montażu systemu rynnowego wraz z rozmieszczeniem haków rynnowych przy zachowaniu odpowiedniego kierunku odprowadzania wody.

4. Montaż pasów nadrynnowych i listew startowych. Pasy nadrynnowe należą do typowych obróbek blacharskich - mają zapewnić bezpieczne odprowadzanie wody z połaci do rynien. Na pasie nadrynnowym montuje się również obróbkę wentylacyjną. W przypadku montażu blachodachówek panelowych (np. FIORD firmy Blachy Pruszyński) na tym etapie mocuje się listwy startowe, które powinny tworzyć idealną linię prostą. Jeden panel startowy przypada na jeden moduł.

5. Montaż wiatrownicy. Wiatrownice należą do obróbek blacharskich, których zadaniem jest estetyczne wykończenie dachu przy ścianie szczytowej oraz usztywnienie konstrukcji więźby dachu w miejscu, które jest najbardziej narażone na mocne podmuchy wiatru. Występują w formie bocznej i górnej.

6. Montaż rynny koszowej. Jeżeli dach posiada więcej niż dwie połacie, wklęsłe miejsce schodzenia się przeciwległych połaci musi być zabezpieczone przez montaż rynny koszowej, której zadaniem jest zbieranie z połaci wód opadowych i odprowadzanie do rynny. Z tego powodu rynna musi wchodzić pod blachodachówkę i być odpowiednio uszczelniona.

7. Montaż wsporników w kalenicy. Przed montażem blachodachówki należy odpowiednio przygotować podparcie dla gąsiorów. Jest to tzw. łata kalenicowa.

8. Montaż blachodachówki. W przypadku blachodachówki panelowej montaż może odbywać się od okapu na 3 sposoby: od lewej do prawej, od prawej do lewej lub na zakładkę (na wierzchu, potem na spodzie i znów na wierzchu). Z kolei arkusze powinny być układane od okapu do kalenicy i należy zadbać o to, by pierwsza blacha została ułożona pod kątem prostym. Można układać je od prawej lub od lewej strony pamiętając, aby unosić krawędź zamocowanego arkusza i wepchnąć następną pod niego następną blachę - arkusz zablokuje się na poprzecznym przetłoczeniu i nie będzie się ześlizgiwał.

9. Montaż gąsiorów kalenicowych. To ostatni etap prac, stanowiący estetyczne i szczelne zamknięcie miejsca stykania się dwóch połaci dachu. Polega na rozwinięciu taśmy kalenicowej, gdzie jej środek opiera się o łatę kalenicową, a boki przykleja się do profilu blachy. Gąsiory układane są na łacie i dokręcane po bokach do pokrycia dachowego. Obie strony gąsiora zamykają dekle.

Budowa dachu i układanie blachodachówki wymaga specjalistycznych narzędzi, akcesoriów, wkrętów czy narzędzi tnących, którymi dysponują profesjonalne firmy budowlane wyspecjalizowane w dachach krytych blachą. Używanie narzędzi takich jak np. szlifierki kątowej, powoduje uszkodzenie powłoki ochronnej i szybsze rdzewienie stali. Producenci wskazują również zestawy wkrętów, gwoździ, które nie wejdą w reakcję z rdzeniem blachy i nie spowodują jej zniszczenia. Aby nie narazić się na skutki utraty gwarancji udzielanej przez producenta, wynikające z błędów lub zaniechań popełnionych podczas transportu, składowania czy montażu blachodachówki, warto poświęcić czas na znalezienie odpowiedzialnego i szanowanego w regionie wykonawcy.

(materiał promocyjny )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%